Кадровий склад

Педагогічними кадрами заклад забезпечений згідно з штатним розписом: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог, 1 вчитель-логопед,  1 інструктор з фізичної культури та вихователі.
Освітній процес забезпечують 20 педагогів, із них:
4 – мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,
5 – «спеціаліст першої категорії»,
1 – «спеціаліст другої категорії».