Звіт про фактичні видатки

 ІІ півріччя 2022 року

2110 Оплата праці - 2312601,13
2120 Нарахування на оплату праці - 495339,35
2210 Предмети, матеріали, обладнання - 35554,29
2230 Продукти харчування - 0,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 10226,37
2250 Видатки на відрядження - 0,0
2271 Оплата теплопостачання - 447420,83
2272 Оплата  водопостачання - 21552,71
2273 Оплата електроенергії - 10798,40
2275 Оплата інших енергоносіїв - 4828,72
ВСЬОГО: 

 І півріччя 2022 року

2110 Оплата праці - 1726453,01
2120 Нарахування на оплату праці - 338886,32
2210 Предмети, матеріали, обладнання - 2817,93
2230 Продукти харчування - 30390,56
2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 5390,42
2250 Видатки на відрядження - 60,00
2271 Оплата теплопостачання - 797233,44
2272 Оплата  водопостачання - 11502,75
2273 Оплата електроенергії - 37125,59
2275 Оплата інших енергоносіїв - 3529,08
ВСЬОГО: 2953389,10