Річний звіт

2022-2023 навчальний рік

Впродовж 2022-2023 навчального року колектив закладу дошкільної освіти  спільно з батьківськими комітетами працював над вирішення ряду педагогічних, організаційних  та господарських завдань. Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним закладом, поєднання державного і громадського  контролю за   прозорістю прийняття  й  виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності,   що базується на принципах  взаємоповаги  та позитивної мотивації.

Робота закладу дошкільної освіти  проводилась відповідно до  змісту Концепції розвитку    закладу,    Річного плану роботи та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на:

-            забезпечення партнерської взаємодії з батьками в процесі  формування природничо-екологічної компетентності дошкільників шляхом  використання  трудової та пошуково-дослідної діяльності;

-            формування сенсорно-пізнавальної компетентності дітей  дошкільного віку   за допомогою наочного моделювання, проектування, конструкторсько-будівельної діяльності із застосуванням  інноваційних та мультимедійних технологій;

-            підвищення якості освітнього процесу щодо виховання  у дітей старшого дошкільного віку  національної гідності як складової  соціально-громадянської компетентності шляхом ознайомлення  з культурними надбання рідного краю та свого народу;

-            створення безпечних умов ЗДО для  учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану,  відповідно до вимог Базового компонента  дошкільної освіти та іших нормативно-правових документів.

Впродовж 2022 – 2023 навчального року проведено ряд заходів, що забезпечили успішну роботу закладу дошкільної освіти (ясел – садка комбінованого типу), дистанційно та очно: річний план роботи був підготовлений із врахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти, завдань довготривалої Програми розвитку закладу до 2023 року,  перспективного плану роботи над науково-методичною проблемою та очікувань батьків здобувачів освіти та громадськості мікрорайону; 2 рази на місяць проводились  різноманітні форми методичної роботи з педагогами, до участі у методичних заходах залучалися батьки та педагоги ССШ № 12.

У поточному навчальному році у закладі функціонувало 7 вікових груп:

У яких виховувалося 142  дітей від 1 до 6 років:

Ясельна група №1  - вихователі: Акулова Д.Ю., Чернецька А.О.,

молодша група №5 - вихователі: Мачульна Ж.Ю., Чернецька А.О.,

середня група №2  - вихователі: Сарапіна В.Я., Козубенко О.П.,

різновікова інклюзивна група №6 - вихователі: Полукеєва Ю.М., Задорожна В.В.,

старша група №7- вихователі: Горобченко Л.О., Білоруська М.В.,

логопедична группа №3 - вихователі: Гордієнко В.В., Стовба О.А.,

різновікова інклюзивна  група №4- вихователі: Брикун В.В., Овчаренко Г.В., Комплектування груп відбувається за віковим та  родинним принципами з врахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру батьків до закладу дошкільної освіти .

На 01 вересня 2023 р.  очікується  списковий склад вихованців – 120  осіб.

Заклад дошкільної освіти забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом на 100 %.

В закладі працює 13 вихователів,1-практичний психолог, 1– інструктор із фізкультури, 1 музичний керівник, 1 – вихователь-методист, 1  – вчитель-логопед

З вересня місяця 2022 року 60 дітей охоплено гуртковою роботою,онлайн та очно, гуртки проводяться педагогами на безоплатній, добровільній основі.

Педагогічним колективом забезпечувався гармонійний розвиток особистості дітей раннього, дошкільного віку , дітей з ООП, та ВПО у відповідності із науково-практичними засадами оновленого Базового компонента дошкільної освіти та змістом діючої програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» . При здійсненні освітнього процесу педагогічні працівники закладу дотримувалися вимог Положення про академічну доброчесність , Положення про запобігання боулінгу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ДНЗ №24 , організовували педагогічний процес  з врахуванням  Правил поведінки для учасників освітнього процесу.

Поставлені завдання були виконані повністю, що забезпечило не тільки зміни у роботі з педагогічними кадрами та в здійсненні  оперативного і планового контролю, а й дали змогу розпочати  активне упровадження  внутрішньої системи якості освіти.

Впродовж року зусилля педагогів і батьків спрямовувались на створення оптимально безпечного освітнього середовища, створення мотивації здобувачів освіти, активізацію  розвитку.

Заплановано , якнайшвидше опанування і створення системи моніторингу якості освітнього середовища розробка  параметрів оцінювання, які дадуть змогу візуалізувати структуру освітнього простору, визначити основні виміри середовища, важливі для його облаштування. Вибрані  пріоритетні освітні технології (комунікативну, проектну, дослідницько–діяльнісну, ігрового моделювання, рефлексії), допомогли педагогам у перспективі створення комфортного освітнього середовища для навчання дітей та взаємодії з  батьками щодо оновлення групових осередків, ігрових майданчиків.

У ЗДО створені всі умови для безперервного навчання педагогів, що допомагає їм підвищувати свою професійну майстерність, брати участь у загальноміських  та обласних педагогічних конкурсах, створювати  інноваційні методичні посібники .

Педагоги, які атестувалися досягли помітних успіхів у роботі з дітьми за напрямками пізнавального, екологічного, фізичного, економічного та  соціально-морального розвитку, ігрової  та мовленнєвої діяльності, що забезпечило не тільки професійний ріст та сформувало інтерес до дослідницької педагогічної діяльності, а й спонукало до активного запровадження в практику роботи з дітьми інноваційних педагогічних  та здоров’язбережувальних технологій та особистісно орієнтованої моделі дошкільної  освіти. З метою підвищення фахової майстерності пройшли курси підвищення кваліфікації при Черкаському  обласному інституті післядипломної  освіти педагоги: Білоруська М.В., Зубко Л,М., Піскун С.В.

За результатами атестації : 

Задорожна В.В. вихователь інклюзивної групи №6, відповідає займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Гордієнко В.В. вихователь логопедичної групи №3, відповідає займаній посаді, підтвердити 11 тарифікаційний розряд.

Горобченко Л.О. вихователь старшої групи №7, відповідає займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Білоруська М.В. вихователь старшої групи №7, відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

Білоруська М.В. взяла участь в обласній виставці «Інновації в дошкіллі» та отримала грамоту  Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради за роботу: «Формування навичок безпеки під час воєнного стану»

   Педагогічний колектив  повністю реалізував методичне завдання, яке було поставлено на 2022-2023 навчальний рік : «Основи здоров'я. Безпека життєдіяльності. Формування навичок основ безпеки під час воєнного стану», «Національно-патріотичне виховання», «Розвиток мовлення».

З педагогами було  проаналізовано  зміст понять пошукової, дослідницької, науково-технічної та природоохоронної діяльності та їх вплив на формування компетентної та життєтворчої особистості дитини. Визначено шляхи реалізації поставленого завдань  у  різних видах  діяльності. Підсумком реалізації методичного завдання  стали розробки   буклетів, пам’яток, порадників із досвіду роботи над проблемою, розміщення інформації на сайті ЗДО.

У протягом  2022 педагогами було приготовано та висвітлено два відео з серії    «Вітрила творчості і мрій», проведено творчий звіт музичного керівника Піскун С.В. з теми: « Календарно-обрядові пісні зимового циклу, як засіб патріотичного виховання, також  педагогічні працівники взяли участь  у  конкурсах:

- Педагогічний Профтест від Інтернет-Портал рейтингу освітніх

   закладів України (20 педагогів) 1-е рейтингове місце.

- Грамота Снігур О.М. за ІІІ рейтингове місце «Кращий кабінет вихователя-методиста ЗДО» від Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України

- Грамота Гарагай О.Ю. за І рейтингове місце «Кращий кабінет психолога ЗДО» від Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України

- Грамота Гордієнко В.В. за ІІІ рейтингове місце «Краща спальна кімната ЗДО» від Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України

- Грамота Акуловій Д.Ю. за ІІІ рейтингове місце «Краща групова кімната ЗДО» від Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України

- Грамота Багач Д.Б. за ІІ рейтингове місце «Кращий кабінет логопеда ЗДО» від Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України

- Грамота Руденко Л.А. за ІV рейтингове місце «Краща спортивна кімната ЗДО» від Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України

- Подяка Полукеєвій Ю.М. за усаішно пройдений дистанційний конкурс «Талановиті та незламні»

 - Подяка Білоруській М.В. за усаішно пройдений дистанційний конкурс «Талановиті та незламні»

 Також члени колективу взяли участь у різного роду конкурсах:

Грамота за активну участь у Всеукраїнській освітній ініціативі «Марафон добрих справ» від Національного банку України

- Грамота за активну участь у всеукраїнській благодійній акції «Смілива гривня» від Національного банку України.

- Подяка міського голови за заслуги у становленні і процвітанні держави, сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм у роботі.

- Подяка міського голови за активну волонтерську діяльність.

- Диплом та Подяка (творча група педагогів ДНЗ) Лауреати І премії у Міжнародному фестивалі-конкурсі талантів і мистецтв «Ластівки Перемоги»

- Сертифікат учасника та Кубок у ІІ Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Колядочка»

- Сертифікат учасника ІІ Міжнародного заняття доброти від Благодійного фонду «Щаслива лапа»

- Сертифікат учасників флешмобу Ніби сонечка малі ці кульбабки на землі»

 

Педагоги: Багач Д.Б., Задорожна В.В. публікували свої власні практичні доробки на інтернет-платформах. Результати даної роботи засвідчують відповідні сертифікати учасників.

Форми роботи практичного психолога із творчо обдарованими дітьми у закладі теж мають неабияку результативність : розв'язання нестандартних завдань на заняттях і під час ігрової діяльності. Діагностування з виявлення творчо-обдарованих дітей з залученням їх до гуртової роботи.

Результати творчо-обдарованих дітей на Всеукраїнському рівні:

- Лановий Матвій. Диплом І місце за успішно пройдений Всеукраїнський багатожанровий дистанційний конкурс «Талановиті та незламні» в номінації - художнє читання «Я маленький українець»

- Козубенко Аня. Диплом І місце за успішно пройдений Всеукраїнський багатожанровий дистанційний конкурс «Талановиті та незламні» в номінації - художнє читання.

- Чернець Іван. Сертифікат учасника Всеукраїнського проєкту «Небезпечні пригоди»

Найбільш результативні досягнення  вихованців ДНЗ у конкурсах:

Диплом переможця ІІ місце (творчий колектив дітей старшого дош.віку та педагогів) у І Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості, присвячений пам'яті Т.Г.Шевченка «Думи мої,думи мої»

- Грамота за ІІІ місце (вихованці середньої групи, керівник Козубенко О.П.) в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Годівничка»

- Диплом переможця І місце (логопедична група) у Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Листи майбутній Україні»

- Лист подяка, Диплом (логіка) І місце, Диплом (математика)  ІІ місце, Диплом (українська мова) ІІІ місце,  логопедична група у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Зима 2022-2023»

- Диплом за порятунок тварин та повернення їх додому (логопедична група) від Благодійного фонду «Щаслива лапа»

Заклад здійснював  освітню роботу у 2022 – 2023 році у змішаному режимі керуючись листом МОН  від 02.04. 2022, №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану в Україні», введеним Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64/2022 « Про введення воєнного стану в Україні», дотримуючись вимог БКДО, реалізуючи ідеї патріотичного та громадянського виховання дітей раннього та дошкільного віку.

Працівники закладу продовжують проявляти чітку громадянську позицію під час війни: беруть активну участь у волонтерській діяльності, а саме плетуть маскувальні сітки, готують їжу для військових, донатять, підтримують воїнів чії рідні працюють у закладі.

З метою безпечного перебування учасників освітнього процесу в закладі, працівники ознайомлені із Заходами організації діяльності ЗДО  у воєнний час та вимогами   інструкцій з охорони  праці та безпеки життєдіяльності працівників та дітей, а саме:

-            « Інструкція з охорони праці для персоналу  в умовах воєнного стану»

-            «Інструкція з безпеки життєдіяльності у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві»

Проведено навчання з ЦЗ, комплексне об′єктове тренування на якому відпрацьовано алгоритм дій персоналу ЗДО у разі виникнення надзвичайної ситуації, проведені  заняття, які спрямовані на відпрацювання навичок евакуації та вивчення ризиків пов’язаних з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами та правилами поводження з ними.

З бюджету міста виділені кошти у сумі 75 тис.грн. на облаштування найпростішого укриття ,  загальна площа якого становить 65 кв. м., розрахована на 50 осіб.

Для успішної реалізації поставлених завдань освітня громада «Калинки» активно працювала над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 8 % поповнились новими матеріалами куточки фізичного виховання, зони дослідницької діяльності малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати .                     

За бюджетні кошти зроблено капітальний ремонт м′якої покрівлі на суму 199 тис.грн.. Всі роботи по ремонту приміщень ЗДО проводяться  якісно з використанням безпечних сертифікованих    матеріалів.

Заклад  освіти забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів, правильно доглядати  за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору.

Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою.

Керівником ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки:

-            придбано наповнення для пожежного щита;

-            перезаряджено 18 вогнегасників;

-            проведено випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

-            2 рази на рік (восени та весною) проводилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин;

-            щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього  електричного освітлення;

-            проведено практичне заняття з навчання та відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування;

-            проведено об’єктові тренування з формування навичок швидкої евакуації до захисного укриття та навчальні заняття щодо відпрацювання навичок безпечної поведінки з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами;

-            замінено світильники у найпростішому укритті;

-            проведені інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами;

-            придбано електротовари для найпростішого укриття (електропровід, лампочки, розетки, електровимикачі, елементи живлення )  на суму 1 352, 97;

Фінансування закладу дошкільної освіти відбувається коштом місцевого бюджету та за рахунок добровільних  внесків фізичних і юридичних осіб.

Протягом звітного періоду на фінансування ЗДО було виділено бюджетні кошти:

-        на зарплату і нарахування – 7 930 791,00, з них із спецфонду  - 513 971,00.

-        на комунальні платежі – 1 530 803, 00, теплопостачання 1 293 519,00

-        на придбання матеріалів та обладнання –141 624, 00 грн..;

-        благодійна організація ЮНІСЕФ – 1 ігровий набор, 2 –гігієнічні набори.

-        будматеріали – 57 400,00;

залучено благодійних внесків на суму 15 200,00;

Проведено лабораторні дослідження води, піску, на суму 1 404 грн. 31 коп.

За результатами досліджень встановлено, що всі відібрані зразки підтвердили безпеку води і піску.

За високі показники в роботі грамотами управління освіти були нагороджені -5 педагогічні працівників та колектив ЗДО, також отримано грамоти від Громадських та благодійних організацій.

За підсумками 2022 року відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту» працівникам ЗДО було виділено матеріальну винагороду та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Матеріальна допомога в розмірі 500 гривень виділяється профкомом всім членам профспілки ЗДО, що перебували на стаціонарному лікуванні та усім членам колективу з нагоди ювілейних дат.

Долікарську допомогу дітям надає кваліфікований спеціаліст - старша медична сестра Туренко  Ніна Лаврентіївна.

До керівника закладу за 2022-2023 навчальний  рік було 107 звернення громадян з улаштування в ЗДО, укладання договорів , організаційні – 6;

Роботу адміністрації закладу оцінюю, як задовільну.

 

Неля ЧЕРНАЙ, директор ЗДО № 24.


2021-2022 навчальний рік

1. Загальна характеристика ДНЗ №24

ДНЗ №24 “Калинка” функціонує з 1988 року за адресою: провул. Захисників України, буд. 5, м. Сміла, Черкаської області, 20706.  kalynka24.blogspot.com, kalinka.sad24@ukr.net , 5-24-31
Проектна потужність при будівництві 280 місць. Списковий склад на 01.09.2022 – 120 дітей. Заклад працює за 10,5  та 12 - годинним режимом.
Підпорядкований комунальній власності Смілянської міської ради.
ДНЗ №24 „Калинка” розташований в м-ні. Б.Хмельницького м. Сміла, контингент дітей на 90% міський, на 10% - діти з сіл В.Яблунівка, Миколаївка, Березняки.
В даному мікрорайоні розташовані також ДНЗ № 21,27 , Спеціалізований заклад загальної середньої освіти №12, Спеціалізована мистецька школа I-III ступенів , куди здебільшого вступають до 1-го класу, вихованці старших груп закладу.
Типовий навчальний план складено згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти України та програми «Українське дошкілля»
Форми організації освітнього процесу будуються на основі методичних рекомендацій до Базової програми «Українське дошкілля» (2021р.); , типи занять – фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.
Навчання дітей у формі занять починається з 2-го року життя. Тривалість прямого навчання в день упродовж організованої пізнавальної діяльності однієї дитини або окремої групи дітей відповідає таким вимогам: 2-й рік життя-7-15 хв.; 3-й рік життя – 10- 30 хв., 4-й рік життя – 15- 40 хв., 5-й рік життя – 25- 50 хв., 6-й рік життя – 30 - 60 хв.

2.Орієнтовний розподіл занять на тиждень у ДНЗ № 24 у 2021-2022 н.р.

3. Програмове забезпечення освітнього процесу
Нормативно-правова база
- Конституція України. (Розділ ІІ, ст. 52, 53)
- Конвенція про права дитини (Преамбула. Частина І, ст. 1,2,6,8,12 –19,28-39)
- Європейська хартія про місцеві мови та мовні меншини (ч. 1, ст. 2, 4, 5, ч. 3, ст. 8)
- Концепція дошкільного виховання
- Закон України «Про освіту»
- Закон України «Про дошкільну освіту»
- Закон України «Про мови»
- Положення про дошкільний навчальний заклад.
- Положення про інноваційну діяльність дошкільних навчальних закладів
- Базовий компонент дошкільної освіти
- Типове положення про атестацію педагогічних працівників (2016р.)
- Статут ДНЗ
Базові програми:
- «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку, Тернопіль -2021

4. Структура навчального року
Навчальний процес організовується педагогами з 01 вересня до 31 травня за основним розкладом занять. З 01 червня до 31 серпня – за літнім розкладом занять.
Впродовж 1-2 тижня вересня проводяться навчальні заняття діагностичного змісту, з метою активізації раніше набутих знань та визначення рівня компетенції дітей за різними навчальними предметами.
Наприкінці кожного кварталу навчального року, а саме останні тижні листопада, лютого та травня проводяться підсумкові заняття.

5. Кадровий склад ДНЗ № 24
В ДНЗ працює 42 працівники, з них
- В.о. завідувача – Чернай Неля Володимирівна– спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 36 років, «Відмінник освіти України»
- Вихователь-методист – Снігур Ольга Миколаївна., спеціаліст I кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 20 років, вихователя-методиста 1 рік
- Заступник завідувача з господарчої частини – Грох Марина Анатоліївна, стаж роботи в ДНЗ № 24 - 8 років
- Старша медична сестра – Туренко Н.Л., стаж роботи 30 р., в ДНЗ № 24 - 2 роки
- Педагогів – 20, з них:
- практичний психолог- 0,75 ст.
- музичний керівник – 1;
- 13 вихователів працюють на 7-ми групах;
- помічників вихователів - 7
- працівників пральні – 1 (1,5)
- діловод – 0,25
- прибиральниць - 3
- каштелян - 1
- робочий по ремонту – 1
- сторожів – 3
- двірник - 1

6. В закладі у наявності приміщення:
Кабінет завідувача -1
Кабінет завгоспа – 1
Медичний кабінет – 2
Ізолятор - 1
Методичний кабінет – 1
Кабінет практичного психолога – 1
Кабінет діловода- архів - 1
Групові приміщення – 7
Сенсорна кімната – 1
Музей української культури та побуту – 1
Картинна галерея- 1
Спальні - 7
Музична зала – 1
Спортивна зала – 1
Кастеляна - 1
Харчоблок – 1
Пральня – 1
Овочесховище – 1
Кімната відпочинку – 1
Кімната прийому їжі – 1.
Система приміщень дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам для забезпечення працездатності, правильного фізичного та розумового розвитку дошкільників.
Для всебічного розвитку дітей в методичному кабінеті та у міні-метод кабінетах груп у наявності необхідна література – методична, художня; навчальні посібники та дидактичні ігри, іграшки , наочно-демонстраційний матеріал.

7. Режим роботи ДНЗ
ДНЗ №24 працює п’ять днів на тиждень з двома вихідними (субота, неділя) за 10,5 -годинним режимом з 7.30 до 18.00 та старша група за 12-годинним режимом. З 01.07.2022 у зв′язку із введенням в Україні воєнного стану, працюватимуть лише дві групи- короткотривалого перебування з 9.00 до 13.00, без харчування та сну.
Режим дня в закладі установлено у відповідності з віковими особливостями дітей та сприяє їх гармонійному розвитку.
Режим роботи груп та навчальне навантаження визначаються Статутом ДНЗ та не перевищують норми допустимих навантажень, що визначені на основі рекомендації органів охорони здоров’я та відповідними вимогами державного освітнього стандарту.
Виконані ремонтні роботи по ДНЗ№24 за 2021/22 н.р

8. Матеріально-технічне забезпечення
Для забезпечення виконання річних завдань в ДНЗ колектив створює необхідні умови. В основі навчально-виховної роботи закладу покладено взаємозв’язок та взаємодію всіх служб, які забезпечують емоційне благополуччя та комфортне перебування дітей в дитячому садку.
ДНЗ № 24 постійно працює над поліпшенням матеріально-технічної бази задля розвитку дітей дошкільного віку.
Керівними і незамінними помічниками по проведенню ремонтів та використання позабюджетних коштів є батьки .
Протягом року систематично проводився поточний та профілактичний ремонти будівель та споруд.
На поліпшення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу протягом 2020-2022 навчального року було використано кошти: місцевого бюджету в сумі 53 699,50 грн,, з них 20 191,5 – будівельні матеріали, 5 008,00 грн.- на протипожежні потреби. Кошти від отриманої благодійної допомоги – 10 922,35 грн. Загальна сума використаних коштів – 64 621,85 грн. протягом навчального року було проведено ремонт коридору корпусу «Г» та харчоблоку, ремонт прибудинкових веранд, відремонтовано покрівлю сараю та влаштовано укриття.
Проблеми закладу:
Забезпечення комп′ютерною технікою, ремонт покрівлі та системи водопостачання та водовідведення.


9. Формування соціально-психологічної компетентності дошкільників.
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2021-2022 навчальний рік показав, що головним завданням діяльності закладу є створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та соціального розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах керованого освітньо-виховного процесу. Педколектив продовжує поглиблену роботу з проблеми соціально-емоційного розвитку дошкільників в умовах сучасного ДНЗ та формування у вихованців мотивації до навчання та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу відповідно до методичної проблеми міста та реалізацією проблеми закладу «Підвищення якості освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних форм і методів навчання та гуманізації взаємин між учасниками освітнього процесу».
У кожному навчальному році постановка головних завдань тісно пов’язана з вищезазначеними проблемами. Актуальними завданнями минулого навчального року були:
1. Створення здоров'язбережувального освітнього простору для зміцнення здоров'я дітей:
- раціональне планування навчального навантаження на дитину;
- уміле поєднання рухової активності з розумовою діяльністю;
- забезпечення якісного медичного обслуговування.
2. Розвиток творчих здібностей і збагачення індивідуальних художньо-естетичного досвіду дитини
3. Підвищення особливої уваги здоров'язбережувальній парадигмі виховання дошкільнят за програмою "Українське дошкілля» , з метою навчити дітей свідомо ставитися до свого здоров'я, дбати про нього, розрізняти його стани, прагнути до здорового способу життя, тобто формувати життєву компетентність дошкільника.
Дошкільний навчальний заклад №24 «Калинка» є учасником регіонального експерименту з теми «Використання казки у розвитку емоційної сфери дитини передшкільного віку, 2018 – 2022». Напрацюваннями з цього питання, зокрема, театралізації казок, педагоги діляться у фаховій пресі, на освітянських порталах. Було створено творчу групу, яка спланувала свою роботу на 4 роки. В закладі виокремлено основні експериментальні групи, але над завданнями експерименту працюють всі.
Особливу увагу у реалізації завдань експерименту надали роботі практичного психолога , яка за цей час підібрала матеріали щодо казкотерапії з дошкільниками. А також розробила і узагальнила основні матеріали «Діагностика емоційного розвитку дошкільників засобами казко терапії », «Формування емоційного досвіду дошкільників засобами казки», «Зв'язок казки з розвитком психічної сфери дитини», «Деякі спроби вирішення проблем у казках», «Форми роботи з казкотерапії для всіх вікових груп», конспекти занять по вивченню казки для різних вікових груп.
Вихователі всіх вікових груп систематизували наочні та практичні матеріали з розділу «художня література»(казки) та пов’язали з їх з реалізацією науково-методичної проблеми закладу щодо морально-етичного виховання. Практичні напрацювання педагогів були представлені на міській виставці. Музичним керівником закладу зроблено підбірку казок театралізації, які широко використовуються для показу дітям та батькам, а також у роботі театралізованого гуртка «Міні - домісолька». Вихователями розміщені напрацьовані матеріали з цієї теми на методичних порталах «Урок», Піскун С.В. - «Казочка про курочку рябу та великоднє яєчко», Брикун В.В. заняття «Казка в гості завітала», презентація «Казковими стежинками», «Розвиток творчих музичних здібностей дошкільників шляхом впровадження казки в музичну діяльність». У процесі реалізації всеукраїнська олімпіада з теми «Казка» на базі середньої групи «Бджілки» на сайті «Всеосвіта».
Щодо роботи з громадськістю: розроблені консультації для батьків щодо роботи з казкою вдома та зв'язок цієї роботи з наробками в дитячому садку. Крім того, батьки ознайомлюються з результатами цієї роботи під час перегляду театралізованих вистав. На сайті ДНЗ «Сад здійснення бажань» розміщені фото звіти для всіх бажаючих.
Належна увага приділяється національно-патріотичному вихованню дошкільнят. Досвід показує, що патріотичне виховання – це один з провідних, зрозумілих для батьківської громади шляхів виховного впливу на дитину.
У закладі створена картинна галерея, тематика якої спрямована на розвиток інтересу до культурної спадщини українського народу, патріотичних почуттів та гордості за свою країну. Досвід роботи педагогічного колективу презентовано у медійному проєкті «Освітні музеї. Вивчаємо. Зберігаємо. Популяризуємо» (2022).
Усі форми роботи допомагають у зближенні педагогів і батьків, наближають сім’ю до дитячого садка. Найбільш дієвими в цьому питанні є свята та розваги. В нашому закладі вони проводяться на різну тематику, відповідно календаря та подій у державі.
За участі дітей та батьків проходили такі заходи:
- «Хто не пам’ятає минулого – той не має майбутнього»,
- «Колиска роду – українська хата»,
- «За горами, за долами відчиняє казка брами»,
- Зустріч з воїнами АТО,
- Конкурс малюнків для воїнів АТО,
- Збір благодійної допомоги для воїнів АТО, за участі педагогічного колективу, батьків та дітей,
- Стрітення,
- Родинні свята у групах до дня Т.Г. Шевченка,
- Тематичні заняття до Великодня,
- День вишиванки та інші.
- Окремо розроблено перспективний план роботи над науково-методичною проблемою закладу «Підвищення рівня морально-етичного виховання дошкільника та професійної компетентності педагога шляхом впровадження гуманної педагогіки у контексті сучасних тенденцій дошкільної освіти».
У плані музичного керівника широко подано низку заходів щодо роботи з дітьми про народознавчих традиціях: Театралізоване дійство до дня Святого Миколая, Різдвяний вертеп, Щедрівки та колядки, Свято Калити, Свято Стрітення, Родинні свята з батьками, Свято зустрічі птахів, День Землі.
Творча група закладу систематично розробляє авторські сценарії до різних свят: До Дня педагога, Дня залізничника, Маминого свята, Дня енергетика, Різдвяних свят та інші. Члени гуртка постійно проводять виїзні музично-літературні дійства на виробництва батьків дітей: різні відділення Одеської залізниці (ПЧ –9, НГЧ, ЛВЧ, Управління залізничних перевезень, терком, локомотивне депо), Управління освіти, МРЕМ та інші. У 2015 році налагодили співпрацю з Черкаським обласним музично-драматичним театром, провівши акцію (благодійну театралізовану виставу), направлену на підтримку театру, який постраждав від пожежі. На знак вдячності діти старшої групи були запрошені на дитячу виставу «Хранителі року або дванадцять місяців».
Велика робота проводиться щодо пропагування народознавчих традицій серед батьків. У вестибюлі закладу оформлено стенди «Моя Батьківщина – Україна. Сміла – мій рідний дім» (де розміщено інформацію про історію та сучасне життя міста). Заклад також має свій герб, гімн та прапор.
Педагоги закладу беруть активну участь в освітянських вебінарах, Інтернет- та онлайн науково-практичних конференціях та онлайн-курсах на онлайн-платформах: «Всеосвіта», «На Урок», «MCFR», «Живи, Україно», «Методичний портал», «EdEra», «Prometheus», «Перспектива», діляться досвітом в періодичній пресі та онлай-журналах: «Вісник довкілля», «Дитина з особливими потребами», «Дошкільний навчальний заклад», «Дитячий садок», «Дефектолог», «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».
Приймали активну участь в міжнародних конкурсах: «Планета знань» в номінації «Сценарії заходів в дитячому садку» та конкурсі творчих робіт та навчально-методичних розробок «Моє покликання – педагог». Також, Дошкільний навчальний заклад має відзнаку серед 100 кращих ЗДО України у загальному заліку ЛАЙТ – конкурсу «Краще оздоблення актової зали ЗДО».
Діти та педагогічний колектив закладу є активними учасниками у міських святкових заходах до Дня міста, Дня Соборності України та інші, мають нагороди за перемогу у міських фестивалях-конкурсах «Сузір’я талантів багатодітної родини».
Педагогічний колектив ДНЗ № 24 втілює у життя державну політику в галузі освіти. Пріоритетними виховної та освітньої діяльності залишаються здоров’язберігаючі аспекти зокрема впровадження здоров'язберігаючої технології «Піснезнайка» . У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, яка допомагає у реалізації медико-педагогічного супроводу дітей, створена система оздоровчих та фізкультурних заходів, спортивно-оздоровча робота з дітьми організовується з урахуванням стану їхнього здоров’я.
Вирішуючи завдання укріплення фізичного здоров’я дітей, реалізуючи річне завдання ДНЗ послідовну роботу всіх служб закладу було націлено на зменшення рівня захворюваності вихованців наступними заходами:
1) Проведення медичною службою лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів;
2) Впровадження системи фізичного розвитку дітей, оптимізації їхнього рухового режиму педагогами:
▫ організація режиму: руховий, життєдіяльності, санітарно-гігієнічного;
▫ організація процесу фізичного виховання дітей у різних формах (фізкультурні заняття, ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки, гігієнічна гімнастика пробудження, спортивні і рухливі ігри, спортивні свята і розваги, дні здоров’я, індивідуальна робота з дітьми тощо);
▫ оптимізація загартовуючих процедур;
▫ озеленення спортивного та групових майданчиків із метою створення екологічної зони ;
▫ здійснення постійного аналізу харчування дітей
Профілактична медична робота в ДНЗ будувалась на основі наказу № 48 МЗ України із змінами. Всі щеплення, заплановані в річному та місячних планах проводилися з відома батьків після огляду лікаря . План щеплень виконано на 67% за наступними причинами: відсутність вакцини – 29%, відмова батьків – 2%, інші причини – 21%
Аналізуючи роботу з батьками, визначаємо її достатній рівень, про що свідчать дані анкетування батьків, що проведено в травні 2021 р. з метою визначення задоволеності роботою закладу. З 52 батьків, що прийняли участь в анкетуванні, заклад задовольняє 89%.
На високому та достатньому рівні батьки оцінюють наступі напрямки роботи:
- якість освіти – 89%
- охорона життя та безпека дитини - 80%
- якість харчування – 95%
- робота медичної служби – 80%
- робота адміністрації – 70 %
- взаємовідносини батьків з вихователями – 73%
Методичною службою відповідно плану та у повному обсязі проводився контроль за якістю роботи педагогів закладу та станом навально-виховної роботи. Перевірками встановлено рівень роботи педагогів, рівень розвитку дітей з різних напрямів, умови, створені у групах для розвитку дошкільнят, визначено недоліки та запропоновані рекомендації щодо їх усунення.
Психологічною службою проведено діагностична робота з дітьми дошкільних груп та корекційні заняття відповідно до плану роботи.
В повному обсязі виконано план роботи психологічної служби в розділі просвітницька робота з педагогами з використанням різноманітних форм .
З педагогічним колективом проводилася психодіагностична робота: психологічною службою було проведено ряд діагностичних обстежень, спрямованих на вивчення рівня готовності педагогів до роботи в особистісно-орієнтованому педагогічному процесі, ситуації професійного розвитку кожного педагога та на визначення бар’єрів педагогічної діяльності. Результати проведення дослідження визначають, що 60% вихователів мають виражену спрямованість на особистісно-орієнтовану модель навчання. Відповідно анкетування педагогів на тему « Гуманізація освіти» показало, що 30.8% педагогів гуманізацію світи розуміють як педагогіку співробітництва, 42.3% як пріоритет загальнолюдських цінностей в педагогічному процесі. Результати проведення анкетування педагогів на тему « Ваша робота та ставлення до неї» говорить про те, що 76% педагогів професійна ситуація розвитку на високому рівні, у 21% професійна ситуація може вважатися задовільною. Досить добрі результати обстежень дають можливість оцінити проведену методичну та консультативну роботу як задовільну.
Практичним психологом та педагогами вивчається соціальний стан дитячого колективу, складається соціальний паспорт ДНЗ у вересні та січні та організовується робота з дітьми різних категорій сімей.
Відповідно до опитувань батьків щодо соціального стану сімей маємо наступний соціальний склад дитячого колективу, який враховуємо при організації соціально-психологічного супроводу навчального процесу.

10. Організація харчування
Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, завідувачем) дане питання заслуховується на нарадах, педрадах. Організація харчування в ДНЗ забезпечується підприємцем та організовується старшою медичною сестрою Туренко Н.Л.
Відповідальним з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без су­провідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякіс­ності продуктів та виявлення нестачі або залишку не зафіксовано.
На підставі затвердженого примірного чотиритижневого меню, погодженого з територіаль­ною установою державної санітарно-епідеміологічної служби, щодня медичною сестрою спільно з кухарем та підприємцем складаються меню-розклади на наступний день, користуючись при цьому картотекою страв, затвердженою установою державної санітарно-епідеміологічної служби та керівником ДНЗ.
Проби готових страв знімаються вчасно медичним пра­цівником, яка була призначена наказом керівника відповідальною за організацію харчування у ДНЗ. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносяться до Журналу бракеражу го­тової продукції. Випадків недотримання кухарем технології приготування страв не зафіксовано.
Добові проби у відбираються у при­сутності медичної сестри в об'ємі порцій для дітей молодшої вікової групи, маркіруються та зберігаються на харчоблоці три доби.
Помічники вихователів отримують їжу у спецодя­зі переносять у промаркірованому посуді з кришками . Режим харчування дітей в ДНЗ відповідає вимогам і не порушується.
Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконан­ня норм харчування проводиться щомісячно і показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до норм (у середньому — 68%).
Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, згідно з основами гігієнічного та есте­тичного виховання.
Слід зазначити, що залишаються батьки, які не завжди володіють повною інформацією щодо організації харчування дітей, тому вважаємо необхідним більше уваги приділяти питанню донесення інформації до батьків різними способами, а саме: через інформаційні стенди, сайт, батьківські збори, шляхом проведення індивідуальної роботи, особливо звернути увагу на ту категорію батьків, які не відвідують батьківські збори, свята та розваги, є пасивними до подій, які відбуваються в ДНЗ.
Керівником та медичною службою щомісячно аналізувалась середня відвідуваність дітей в усіх вікових групах. Слід зазначити, що даний аналіз проводився за нормативом наповнюваності груп, а не за фактичним списком, так як з цією метою і був збільшений списочний склад дітей по групах. Відповідно порівняльному аналізу, середня відвідуваність дітей склала 60%, а це на 8% менше ніж, у минулому навчальному році. Залишились групи, в яких відсоток відвідування нижче середнього по закладу.
Причиною вважаємо карантин, несерйозне ставлення батьків до відвідування закладу, та недостатню роботу педагогів з даного питання, тобто багато пропусків без поважних причин, коли батьки просто залишають дитину вдома до трьох днів без надання довідки.

11.Охорона праці та безпека життєдіяльності
В ДНЗ постійно ведеться робота з охорони дитинства, охорони праці, виконання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Всі приписи СЕС та пожежної частини виконані вчасно, крім тих, які потребують фінансування, але й ці питання поступово вирішуються. Здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, проходженням медичних оглядів, дотримань правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками ДНЗ.
Постійно ведеться робота з профілактики травматизму дітей та працівників. Порівняльний аналіз стану травматизму невиробничого характеру серед працівників свідчить про зменшення випадків. Випадків травмування вихованців з 01.09.2021 рік по 01.06.2022 року зафіксовано не було.
Аналіз захворюваності серед працівників за 2021-2022 роки демонструє збільшення кількості випадків лікарняних листів, але жоден перебуваючий на лікарняному працівник не був замінений.