Освітні програми

 Освітній процес у закладі здійснюється за чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Наш заклад працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".